Ciekawsze informacje z książki pod tytułem „Mądrość starożytnych”, której autorem jest T. Lobsang Rampa

Znalezione obrazy dla zapytania Rampa - Mądrość starożytnychAKASZY KRONIKI

Wszelkie zdarzenia zostają zapisane w eterze, jak impulsy świetlne utrwalone na taśmie światłoczułej lub jak głos utrwalony na taśmie magnetofonowej.

Zapis kronik Akaszy pokazuje duże szanse zaistnienia pewnych zdarzeń. Szanse dotyczące całego narodu są o wiele silniejsze, bardziej pewne, niż w przypadku jednostek. Istnieją specjalnie wykształceni ludzie, którzy potrafią przechodzić do planu astralnego i czytać w Kronice Akaszy, widzieć co się stało, co się dzieje w każdej części świata i co ma niezwykle duże prawdopodobieństwo zaistnienia w przyszłości.

AMULETY

Jeżeli posiadasz amulet specjalnie przygotowany przez osobę, która wie jak to się robi, wtedy taki amulet jest efektywny, działa. To znaczy, że trzeba stworzyć formę myślową i umieścić ją w amulecie.

ASANA
Jest to pozycja, pozycja siedząca, używana w przygotowaniu do medytacji.
Wielcy Mistrzowie nigdy nie wykładali ustalonych zasad dotyczących sposobu, w jaki należy siedzieć. Po prostu stwierdzili, ie powinno sit być na luzie i w komforcie, jednak od tamtych czasów różni ludzie, którzy niewątpliwie nie są Wielkimi Mistrzami, próbowali wywołać sensację, wzmocnić swój własny status, nakazując swym jogicznym uczniom, by angażowali się w różnego rodzaju śmieszne i fantastyczne wygibasy. Jedyną rzeczą, jaką należy zrobić, by móc medytować, to usiąść wygodnie – wtedy jesteś niewątpliwie we właściwej pozycji. Nie ma znaczenia czy siedzisz ze skrzyżowanymi nogami, czy są one wyprostowane, czy też spuszczone w dół, jeżeli tylko jest d wygodnie. Wygoda to wszystko czego się wymaga, jeśli chodzi o pozycję.

ASTRAL
Termin ogólnie używany do określenia miejsca lub warunków, które osiąga się po wyjściu z ciała. To miejsce, gdzie można spotkać przyjaciół, którzy odeszli z dała po tzw. śmierci, i którzy czekają, by ułożyć plany następnego wcielenia.
Świat astralny może być uważany za przybliżony odpowiednik chrześcijańskiego Raju, za miejsce leżące pomiędzy, miejsce Spotkań, lecz nie absolutne Niebo.

ASTRALNE PODRÓŻE
Gdy ktoś kładzie się na spoczynek, fizyczny mechanizm ciała zostaje wyciszony. Fizyczne funkcje spowalniają, ale forma astralna – Dusza, Ego czy Atman – nie wypoczywa w ciele, lecz wychodzi na zewnątrz ciała do planu astralnego.
Można użyć następującego porównania: gdy idziemy do łóżka, zdejmujemy nasze dzienne ubranie i kładziemy je z boku. Tak samo jak my odkładamy dzienne ubranie, ciało astralne odkłada na bok ciało fizyczne.
Warto zauważyć, że istnieją różne plany, czy poziomy, świata astralnego. Można praktykować podróże astralne i wędrować z kraju rodzinnego lub kraju, w którym mieszkamy do różnych części świata fizycznego; można udać się z Anglii do Australii, lub do Chin, czy coś w tym stylu. W zależności od naszych celów czy intencji różnie możemy wykorzystać swój czas astralny.
Osoba, która jest bardzo rozwinięta i być może przeżywa teraz swoje ostatnie życie na Ziemi, jest zawsze bardzo zajęta w astralu, a im bardziej jest rozwinięta, tym dalej w astralu wędruje.
Podróżowanie astralne jest łatwe, pod warunkiem, że ktoś praktykuje. Potrzeba tu tylko praktyki, a raczej praktyki i cierpliwości. Wszystkie zwierzęta mogą to robić, podobnie jak wszystkie zwierzęta używają jasnowidzenia i telepatii.
Powinno się też wspomnieć, że Raj świata astralnego może być w pewnych wypadkach czyśćcem dla tych, którzy na Ziemi grzeszyli! Ludzie spotykają się w astralu i planują, co będą czynić w świecie fizycznym. Niestety, wielu ludzi zapomina o swych chwalebnych intencjach i czyni tylko to, co im przynosi korzyść.
Praktykowanie podróży astralnych jest zalecane, gdyż łączy się ono z najcudowniejszym uczuciem, kiedy wznosisz się wzdłuż swego Srebrnego Sznura i oglądasz miasta Ziemi w dole, a potem być może wzlatujesz w przestrzeń i patrzysz na inne światy. Możliwe jest nawet całkowite porzucenie świata fizycznego i udanie się do światów metafizycznych na spotkanie i rozmowę z przyjaciółmi, którzy odeszli wcześniej.

ATMA
Niektórzy używają słowa Atman. Filozofia Wedanty uważa Atmę czy Atmana za wszechpanującego ducha. Najwyższe Ja, Ego czy Duszę.

AURA
Podobnie Jak magnes posiada linie sił wokół siebie, tak i ciało ma dokoła linie sił, lecz linie te mają różne kolory, obejmujące większe spektrum kolorów niż ludzkie oko mogłoby kiedykolwiek ujrzeć bez pomocy jasnowidzenia.
Kolory auryczne wystrzeliwują z najważniejszych ośrodków ciała i łączą się, tworząc wirującą masę w formie jaja. z płaskim końcem u góry.
Dobra aura może otaczać swego posiadacza na odległość sześciu stóp.

AUTOHIPNOTYZM
Jest to proces, w którym osoba potrafi oddzielić świadomość od podświadomości i w którym część świadoma działa jak hipnotyzer. W pewnych warunkach możliwe Jest skorygowanie złych nawyków i wzmocnienie dobrych cech charakteru.

AWATAR, AWATARA
Osoba, która nie ma Karmy, która niekoniecznie należy do rasy ludzkiej, lecz przyjmuje ludzką formę, aby pomagać ludziom. Zauważono, że Awatar (męski) i Awatara (żeńska) są zawsze więksi niż ludzie.
Awatarzy pojawiają się zawsze w momentach zagrożenia na świecie, szczególnie zaś. gdy ludzkość jako gatunek jest w niebezpieczeństwie. Możesz nie rozpoznać Awatara, gdyż często dotyka ich wielkie cierpienie. Są czyści i nie mogliby zostać na Ziemi, gdyby nie byli w stanie przyjąć na siebie pewnych cierpień.

AWEŚA
To interesująca sytuacja, w której możliwe jest wkroczenie do ciała mej istoty. Czasami Awatar musi zająć ciało innej osoby, aby wykonać jakąś szczególną pracę, lecz takie zajęcie jest możliwe tylko wtedy, gdy pierwotny właściciel ciała wyraża zgodę. W ciągu siedmiu lat, nie dłużej, Awatar tak bardzo zmienia wszystko w ciele, każdą komórkę, każdą molekułę, że ciało staje się naprawdę jego własne.

Często Awatar zajmuje ciało, które jest już dorosłe, gdyż Awatar nie musi tracić czasu na urodzenie się i przechodzenie przez bolesne etapy dzieciństwa.

BHAGAWAD GITA
Jest to jedno z wielkich pism Indii. Ukazuje w jaki sposób należy używać fizycznych, emocjonalnych, mentalnych, etycznych i duchowych właściwości naszego JA, aby w tym samym czasie osiągnąć prawdziwą harmonię ciała i ducha.
Księga ta uczy, że tylko dzięki prawdziwej harmonii Człowiek może wznieść się ku Boskości i tym samym wyzwolić się z kręgu narodzin, wzrostu, śmierci i odrodzenia.

BÓG
W Radża Jodze nie ma pojęcia Boga. Wedanta i Bhagawad Gita jasno mówią że jogin, który osiągnął wyzwolenie z ciała sam staje się Bogiem.

Warto pamiętać, że wielu ludzi błędnie rozumie Biblię. Większość ludzi sądzi, że Adam był pierwszym stworzonym człowiekiem, lecz to nie jest prawda. Przeczytaj Genezis 4, 16 i 17 – to pokazuje jak Kain poszedł do krainy Moaba, żeby kupić żonę. Jeśli Adam jest pierwszym człowiekiem, jakże możliwe jest, że Kain idzie do krainy Moaba, by kupić zonę? Musiał gdzieś indziej być z tym związany jakiś inny człowiek w innym miejscu. Należy pamiętać, że nauki Biblijne zostały spisane dla ludzi niewykształconych, tak naprawdę nie potrafiącymi myśleć samodzielnie,
a więc Biblia została napisana prostym językiem, często w formie
przypowieści.

BRAHMA
Bóg hinduski, często przedstawiany z czterema rękami i czterema twarzami, trzymający różne atrybuty religijne. Jest też inne znaczenie, według którego Brahma określa pewien stan. Oznacza to, że wszystko jest na etapie, na którym zmiana dokonuje się przez myśl wszystkich inkarnowanych umysłów, które kształtują teraźniejszość i przyszłość.

BRAHMACZARJA
Czystość myśli, słowa i czynu. Znajduje się tu okres celibatu, w którym możliwe jest osiągnięcie niezbędnego doświadczenia podróży astralnej.

BRAHMALOKA

Jest to poziom istnienia, na który istoty udają się po osiągnięciu sukcesu w życiu na ziemi, w celu łączenia się z innymi na wyższym poziomie egzystencji. To poziom, na którym żyje się w boskim porozumieniu, kontakcie, jednocześnie medytując nad przygotowaniem do świeżych doświadczeń. Faktycznie jest to etap, w którym przychodzi się do Sali Pamięci, aby, konsultując się z Kroniką Akaszy, ujrzeć czego dokonało się w czasie swego pobytu na ziemi w ostatnim żywocie, a co pozostało nieskończone. To tutaj możliwe jest konsultowanie się z istotami o wielkim doświadczeniu, by łatwo zaplanować przyszłe wcielenie w ten sposób, aby usunąć wady i defekty poprzedniego życia i uczynić krok naprzód w przezwyciężaniu swej Karmy.

BUDDA
Nie jest to Bóg, lecz osoba, która udanie zakończyła żywoty w cyklu istnienia i dzięki sukcesowi w przezwyciężaniu Karmy jest gotowa do przejścia na inny poziom egzystencji. Budda to osoba uwolniona od więzów ciała. Ten, który jest często określany jako „Budda” to właściwie Siddhartha Gautama. Był on Księciem, który żył ok. 2500 lat temu w Indiach; porzucił wszelkie bogactwa materialne i swoje posiadłości, aby odnaleźć oświecenie.

BUDDYZM

Buddyjska tradycja dzieli się na dwa podstawowe odłamy – Hinajanę, Wąską Ścieżkę oraz Mahajanę, Wielką Drogę. Pierwsza z nich jest raczej ascetyczna, posiada wąski punkt widzenia, odnosi się do osiągnięcia osobistej świętości poprzez odosobnienie i ascetyzm. Jest to naprawdę trudna droga życia. Mahajana opowiada się z kolei za przestrzeganiem wskazań Buddy Gautamy, uznanego za boską inkamację.

CZAITANJA

Osiągnięcie Czaitanji oznacza ciężką pracę, ciężkie studia, nieustanną medytację i kontemplację. Gdy warunki są właściwe, sześć Czakr zostaje pobudzone i nabiera świadomości, udzielając osobie wiedzy o jej przeznaczeniu, dając zrozumienie tego, co musi mieć miejsce, zanim postęp może zostać przyspieszony.

CZAKRY

Wzdłuż kręgosłupa leży sześć Czakr, siódma jest w centrum mózgu. Istnieją jeszcze dwie, dając razem dziewięć, lecz większość ludzi nie osiągnęła poziomu, na którym możliwe jest przyjęcie wiedzy dziewięciu Czakr, więc zajmijmy się tylko ortodoksyjnymi, powszechnie akceptowanymi siedmioma.
Gdy ktoś może postrzegać aurę, może też widzieć wszystkie kolory wirujące wokół różnych Czakr. Oczywiście kolory i emanacje auryczne wszelkich rodzajów są różne u kobiet i mężczyzny.

Człowiek musi wznieść swe siły duchowe do szóstej Czakry zanim nadejdzie czas, gdy będzie mógł naprawdę uczynić Zadowalający postęp. Gdy potrafi wznieść się ponad siódmą Czakrę, wtedy wie z pewnością, iż żyje na tej Ziemi po raz ostatni.

CZITTA

Powinno się pamiętać, że nasza podświadomość zawiera wiedzę całej rasy ludzkiej, lecz z powodu naszej niedoskonałości nasza pamięć jest bardzo ułomna, a to znaczy, że nie potrafimy dotrzeć do całej posiadanej przez nas wiedzy.

CZTERY OWOCE

Usprawiedliwionym pragnieniem jest żądza pomagania innym i ratowania ich od niepotrzebnych kłopotów. Równie usprawiedliwione jest pragnienie postępu i rozwoju, znów altruistyczne, znów w celu pomagania innym.

Jesteśmy tylko w epoce Kali, a gdy owa ponura epoka przeminie, znów wzejdzie Słońce i opromieni wschód nowej ery, która będzie przypływem duchowej czystości.

CZYŚCIEC

W „czyśćcu” dusza czy Wyższa Jaźń postrzega błędy popełnione w dopiero co zakończonym żywocie.

Czyściec to zwyczajne miejsce, w którym pozbywasz się części swojej zarozumiałości, części swych iluzji.

DAWAĆ

Większym błogosławieństwem jest dawać niż otrzymywać.

DEHA

Ciało to środek, przy pomocy którego nieśmiertelna Dusza czy Najwyższe Ja może doświadczać życia fizycznego.

DEWA
Dewa to boska Istota, ktoś kto wykroczył daleko poza stan ludzkiego istnienia. Każdy kto osiągnął dostateczny stopień oświecenia, czystości i nie przebywa dłużej na tej Ziemi, może być Dewą.

Duchy Natury i Duchy Zwierzęce posiadają swoich własnych Dewów grupowych.

DHAUTIS

Niektórzy praktykujący w Indiach połykają pasek materiału, oczywiście bezpiecznie trzymając jego koniec. Połykają od drugiego końca, aż duża część paska znajdzie się w żołądku. Następnie masują i uciskają żołądek, po czym ciągną za pasek materii, do której przywierają przeróżne rzeczy z żołądka i gardła.
Innym etapem oczyszczenia jest przepuszczanie nici przez nozdrza, aż wyjdzie ustami. Następnie ciągnie się nitkę w obie strony, podobnie jak przy czyszczeniu komina.
Powinno się to wszystko zostawić w spokoju, wspomniałem o tym tylko po to, aby was ostrzec, żebyście takie praktyki zostawili w spokoju.

DIABŁY

Diabły i zło muszą istnieć, gdyż w przeciwnym razie nie byłoby zachęty dla dobra, faktycznie nie byłoby miarki, którą można byłoby mierzyć dobro.

DIETA

Nie pij niczego odurzającego, gdyż czynienie tego jest bezczeszczeniem Świątyni Ducha, tym samym wypędza się z dała fizycznego dało astralne. Rejon, do którego wędruje wtedy dało astralne, zwany jest niższym astralem, jest to rejon zdecydowanie niemiły.

DUCH

Duch jest tylko eteryczną siłą, która włóczy się zgodnie z przyzwyczajeniami swego poprzedniego właściciela, aż do czasu, gdy w końcu to ciało eteryczne zostanie rozproszone. Silna i zdrowa osoba, która umiera nagłą, tragiczną śmiercią ma bardzo silne ciało eteryczne. Gdy osoba ta zostaje zaatakowana, bardzo mocno skupia siłę eteryczną. Jeśli wtedy Srebrny Sznur zostanie nagle odcięty w procesie, który nazywamy śmiercią ciało astralne odchodzi, fizyczne ciało ulega rozkładowi, zaś nieszczęsne ciało eteryczne staje się bezdomnym, bezmyślnym, włóczącym się straceńcem. Przez całe życie ciało eteryczne było modelowane przez kształt ciała fizycznego i jego nawyki. A więc, jeżeli ciało fizyczne posiadało nawyk chodzenia w jakieś miejsce lub myślenia o pewnych ludziach, wówczas ciało eteryczne będzie robić tak samo, aż do czasu, być może po wielu stuleciach, gdy jego siła rozproszy się i w końcu zaniknie.

DUCHY NATURY

Wiele starożytnych ras czciło Duchy Natury. Duchy Natury istnieją i są równie ważne jak duchy ludzkie. Zwierzęta też posiadają dusze.

Ludzie nigdy nie odradzają się jako zwierzęta, a zwierzęta nigdy jako ludzie. Są to całkiem inne linie rozwoju.

DWAPARAJUGA

Zgodnie z mitologią hinduską czas świata dzieli się na cztery okresy, każdy z nich trwa 864 000 lat.
Każdy z następujących po kolei okresów jest gorszy. W pierwszym okresie przeważa dobro i prawda, lecz w każdym z następnych okresów siła zła rośnie i wzrasta moc czynienia zła. Obecnie znajdujemy się w czwartym okresu zwanym epoką Kali.

ELEMENTALE

Jasnym powinien być fakt, iż większość ludzi chodzących na tzw. seanse i święcie wierzących, że rozmawiali z duchem drogiej, zmarłej cioci Matyldy, tak naprawdę padło ofiarą oszustwa elementali. Elementale są psotne jak małpy, ale mają mniej rozumu niż małpy.

ETERYCZNE CIAŁO

Eteryczne ciało ma kolor niebieskawo-szary.

EWOLUCJA

Warto zająć się rasą Lemurii, która naprawdę istniała! Rasa ta posiadała instynkt i żądze, lecz nie miała wielu wyższych emocji, nie posiadała aspiracji duchowego poszukiwania.

Po rasie Lemurii przyszła rasa Atlantydy. Był to wyraźny postęp, gdyż Atlantydzi funkcjonowali na wyższych emocjach, próbowali je rozwiązać, a także rozwinęli umysł bardziej rozumujący. W końcu rozwinęli dużą naukę i niestety wytworzyli bombę atomową tysiące, tysiące lat temu. Bomba wybuchła i kontynent Atlantydy poszedł pod wodę. Ocalało niewielu, a zostali oni rozrzuceni po odległych rejonach; niektóre z ich dzieci cierpiały od skutków promieniowania i pojawiały się mutacje, które dały początek rasie Aryjskiej.
Już teraz są na Ziemi nieliczne przykłady ludzi z rasy Siódmej. Jest ich wystarczająco dużo, aby stworzyć jądro, nasienie – w końcu rasa Siódma osiągnie wiedzę przywódców całego Systemu Słonecznego.

GAJATRl
To nazwa nadana najbardziej ważnej z Mantr. Hindusi odprawiają pewne ceremonie, a następnie codziennie recytują Gajatri. Słowa tej mantry przełożone na nasz język znaczy: Medytujemy nad niewysłowionym blaskiem promiennego Słońca. Niechaj Słońce pokieruje naszym zrozumieniem dla dobra wszystkich żyjących istot.

HIPNOTYZM

W hipnozie ma miejsce stan rozdwojenia. Mała część jedności, która jest świadoma dobra i zła, zostaje oderwana – zamknięta, ograniczona, usunięta ze sceny wydarzeń – pozostawiając dziewięć-dziesiątych podświadomości. Straszne jest hipnotyzowanie osoby w depresji i zapewnianie jej, że teraz już jest naprawdę szczęśliwa, gdyż to uczynić może nawyki depresyjne o wiele silniejszymi, łącznie z wywołaniem samobójstwa. Hipnoza może być z powodzeniem użyta do badania poprzednich wcieleń.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s